Home

Trevo Bewind BV is een jong bedrijf met een uitstekende staat van dienst. Wij werken o.a. samen met MEE Amtel- Zaan, MEE Gooi en Eemland, Cordaan, Amerpoort, GGZ in Geest en Vitras.

Wij proberen samen met de cliënt/begeleiding duidelijke afspraken te maken zodat de financiën op langere termijn gewaarborgd zijn. Om de samenwerking goed te kunnen laten verlopen krijgt de cliënt verantwoordelijkheden naar gelang dit mogelijk is. Hiermee werken we samen aan een financieel stabiele situatie.

Ons werkgebied beslaat Amsterdam en omgeving, provincie Utrecht, provincie Gelderland. Afhankelijk van de zorgvraag kijken we per aanvraag die buiten dit gebied valt of wij de juiste hulp kunnen bieden.

Beschermingsbewindvoering

Een meerderjarige is zelf verantwoordelijk voor alles wat hij/zij doet (handelingsbekwaam). Soms is iemand niet (geheel) in staat om zijn/haar financiële belangen te behartigen. De kantonrechter kan dan zijn/haar vermogen onder bewind stellen. Dit betekent dat een bewindvoerder het vermogen beschermt.

Trevo bewind BV neemt deze zorg uit handen van familie of begeleiding, die zelf niet instaat zijn om naast hun eigen leefsituatie de financiën van hun familielid/cliënt te behartigen. Dit gebeurt op een heldere en professionele wijze.

Kosten

Aan beschermingsbewindvoering zijn kosten verbonden. Als u een minimuminkomen heeft kunt u deze kosten vergoed krijgen via de Bijzondere bijstand. Als u een hoger inkomen heeft moet u de kosten zelf betalen.